Adjunct-directeur

Bij ISNO Yunus Emre zijn we op zoek naar een inspirerende en analytische adjunct-directeur die samen met ons het onderwijs aan de kinderen willen vormgeven, door in een open cultuur met veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs te werken aan de ontwikkelgerichtheid van onze school.

Wat ga je doen?
Als adjunct-directeur draag je bij aan het beleid, maak je deel uit van de bedrijfsvoering, ben je leidinggevende en werk je actief aan de professionalisering van jezelf en het team.

 • Je signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de schoolomgeving en adviseert de directeur over de consequenties voor het beleid van de school.
 • Je levert bijdragen aan de ontwikkeling, evaluatie, en bijstelling van het onderwijs- en kwaliteitsbeleid en adviseert daarover de directeur.
 • Je coördineert het onderwijs en de leerling-ondersteuning op de school of een deel daarvan.
 • Je bewaakt mede de identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs.
 • Je geeft dagelijks leiding aan een deel van het schoolteam (zoals de onderbouw, middenbouw of bovenbouw) en coördineert de werkverdeling en dagelijkse gang van zaken.
 • Je draagt mede zorg voor de professionele ontwikkeling en talentontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij.
 • Je vervangt de directeur van de school bij diens afwezigheid.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs, schaal A10 CAO PO, 1.0 fte.

Wie ben jij?
Om de functie zo goed mogelijk te vervullen breng je de volgende kennis en ervaring mee:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Een PABO-diploma en bij voorkeur een diploma Schoolleider PO of bereid om deze te halen;
 • Leidinggevende kwaliteiten en ervaring als leerkracht/soortgelijke functie binnen het onderwijs;
 • Theoretische, praktisch vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
 • Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school en in de mogelijkheden van relevante hulpverlening;
 • Inleveringsvermogen en sociale, communicatieve en advies- en rapportagevaardigheden.

Solliciteren
Je kunt je sollicitatiebrief met CV richten aan Desirée de Graaff-Axt, interim HR Manager, vacatures@bsyunusemre.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met telefoonnummer 070 – 783 00 60. Het volledige functieprofiel is te vinden op onze website: www.bsyunusemre.nl